Tävlings-PM 2019 - Bessemerrullen
 

Tävlingsarena:  Start och mål på Högbo Bruk, Sandviken
Vägvisning från väg 272 i Högbo, 6 km norr om Sandviken.
 
                                                
Klasser                     
Tävlingsklasser          Banlängd              Starttid
Herrar  H21               44 km                  10:00
Damer  D21               44 km                  10:00
Junior  H17-20           26 km                  10:00
Junior D17-20            26 km                  10:00
Ungdom H13-14        6 km                     ca 10:20
Ungdom H15-16        6 km                     ca 10:20
Ungdom D13-14        6 km                     ca 10:20
Ungdom D15-16        6 km                     ca 10:20

Motionsklasser        
Herrar                      44 km                    10:00
Damer                      44 km                   10:00
Herrar                      26 km                    10:00
Damer                      26 km                   10:00
 
Endast respektive tillverkares normalhjul benämnda typ 2 (gummihjul eller elpex PU). Tydling märkning på hjul ska finnas.
 
Teknik: Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför diskvalifikation. Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken.
 
Anmälan: Anmälan via länk från www.bessemerloppet.se (till SSF TA, för tävlingsklasser gäller anmälan via sin klubbs hemsida)
Motionsklass (ej klubbtillhörighet) via länk på bessemerloppet.se.
Sista anmälan 26/8, därefter efteranmälan på tävlingsdagen.
 
Avgifter:                                                                             Klass                                   Ordinarie          Efteranmälan         
H21 / D 21, Motion 44 km      400:-              550:-
Junior/Motion 26 km              250                 400:-
Ungdom                                50:-                50:-

Omregistrering av deltagare: 150:- per namnbyte.
 
Seedade åkare: Startnummertilldelning enligt poäng i skidresultat.se. Seedning enligt FIS-poäng och poäng på skidresultat.se, högst poäng längst fram och fallande poäng bakåt. Vid önskemål om omseedning kontaktas seedningsansvarig vid nummerlappsutdelningen
 
Skyddsutrustning:   Hjälm och ögonskydd är obligatoriskt.
 
Banan: 
Banorna är märkta med skyltar och det finns funktionärer ute på banan. Ansvaret ligger på åkaren att informera sig om bansträckningen, spårkarta anslås på hemsida. Bansträckningen för 26 och 44 km är i huvudsak förlagd till Bäckvägen med flera vändpunkter. Var uppmärksam och följ trafikregler!
 
Ungdom åker på Pay & Ski-spårets asfaltbana avskilt från annan trafik.
 
Hjul: Endast respektive tillverkares normalhjul benämnda typ 2 (gummihjul eller elpex PU). Detta ska framgå av märkning på hjulen.
Minst ett hjul på varje skida måste vara utrustat med backspärr. Stickprovskontroll.
 
Nummerlappar: Hämtas vid start från kl. 08.30. Ej återlämnad nummerlapp debiteras åkaren med 300 kr.
Nummerlapp bäres synligt (ev vätskeryggsäckar bärs under nummerlappen)
 
Tidtagning: Manuell tidtagning
 
Start: Start 26 och 44 km: 10:00. Uppställning i startnummerordning. Start sker i form av Masterstart (med startfordon), startfordonet leder fältet i ca 1400 meter. Tidtagning startas och distans mäts ifrån då startfältet släpps. Ingen får passera startfordonet, oseedade åkare får ej passera seedade innan startfältet släppts.
Ungdomsklasserna startar 10:20
 
Vätska: Vätskestationer med vatten och sportdryck. 2 st för 26 km och 4 st för 44 km, sista stationen är i mål
                                     
Parkering: Högbo Bruks ordinarie. Adress till parkering; Hans Hiertas väg 12, 811 92 Sandviken
 
Ordningsregler: Högbo GIF uppmanar tävlande att visa hänsyn till varandra och att långsammare åkare håller till höger. 
Åkare i 26 km och 44 km rekommenderas bära signalfärgad tröja (signalgul eller orange).
Nummerlapp bäres synligt (ev vätskeryggsäckar bärs under nummerlappen)
 
Ombyte/dusch: I OK Hammarens bastu i anslutning till parkeringen.
 
Toaletter: Torrdass vid skidstadion samt ”vanliga” toaletter vid duschbyggnaden.
 
Priser: Pris till de tre första i dam- och herrklasserna, penningpriser 2000-1000-500 kr till 1-3 i D21 och H21. Utlottningspriser bl.a. startplatser i Bessemerloppet bland övriga.
Pris till 1-3 i juniorklasserna. Priser till alla i ungdomsklasserna.
                                     
Servering: Enklare vid skidstadion. I övrigt hänvisas till Högbo Bruks utbud av serveringar – Gruvstugan, Högbo Qvarn, Högbo golfklubb och restaurangen vid Högbo Brukshotell.
 
Sjukvård: Sjukvårdshjälp finns vid start, kontakta funktionär.
 
Upplysningar: 
Tävlingsledare (TL): Lars-Erik Enquist 070-205 03 76
Vice Tävlingsledare: Adam Backlund 070-553 69 27
 
Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller, särskilt sektion H. Alla tävlande, ledare och publik deltar på egen risk. Eventuell protest lämnas skriftligen till tävlingsjuryn senast 20 min efter anslaget resultat.
Kom ihåg att hjälm och ögonskydd är obligatoriskt (396.2.6).
Åkning sker på allmänna vägar och vanliga trafikregler gäller – håll till höger.
 
Efteranmälan: Betalas på plats med Swish. Inga kontanter hanteras av arrangören
 
Resultat: Anslås vid tävlingsplats och hemsida

Prisutdelning: Ca en timme efter att segrare i H/D21 kommit i mål.