Inbjudan Bessemerrullen 2019

Huvudloppet går längs en envarvsbana om 44 km med start och mål i det vackra Högbo Bruk, bansträckningen är mestadels längs cykelbanor och glest trafikerade landsvägar.
Ungdomarna tävlar på en bana helt skild från annan trafik. Vi strävar efter bra blandning av motionärer och elit, ung och gammal - alla är välkomna!

Tävlingsdag: Lördag 31 augusti 2019

Start: Start kl 10.00 för senior- och juniorklasser
                  ca 10.20 för ungdomsklasser 

Distans: 44 resp 26 km, 6 km för ungdom

Bansträckning: 44 km: 1 varvsbana
                         26 km: gemensam med 44 km inledningsvis                                    därefter vändning tillbaka mot Högbo. 

Klassindelning

44 km: D21, Damer motion
H21, Herrar motion
26 km:  Damer/Herrar motion, H/D17-20


Anmälningsavgifter
 
                     Tom 15/7            16/7-26/8      31/8
44 km                300                    400            550
26 km                200                    300            400
6 km                   50                      50              50
 
  
Startledsindelning
 
Startnummer indelning och uppställning efter ranking 

Sista anmälningsdag
Måndag 31 augusti 2019. Efteranmälan på tävlingsdagens morgon vid nummerlappsutdelningen vid startområdet.

För mer information. Tävlings-pm