Inbjudan Bessemerrullen 2019

Huvudloppet går längs en envarvsbana om 52 km med start och mål i det vackra Högbo Bruk, bansträckningen är mestadels längs cykelbanor och glest trafikerade landsvägar.
Ungdomarna tävlar på en bana helt skild från annan trafik. Vi strävar efter bra blandning av motionärer och elit, ung och gammal - alla är välkomna!

Tävlingsdag: Lördag 31 augusti 2019

Start: Start kl 10.00 för senior- och juniorklasser
                  ca 10.20 för ungdomsklasser 

Distans: 52 resp 26 km, 6 km för ungdom

Bansträckning: 52 km: 1 varvsbana
                         26 km: gemensam med 52 km                                inledningsvis därefter vändning tillbaka mot Högbo. 

Klassindelning

52 km: D19-39, D40, D50, D60, Damer motion
H19-39, H40, H50, H60, Herrar motion
17,3 km:  Damer/Herrar motion


Anmälningsavgifter
 
                     Tom 15/1         16/1 -10/2    11/2-17/2
52 km                300                    400            550
26 km                200                    300            400
6 km                   50                      50              50
 
  
Startledsindelning
 
Startnummer indelning och uppställning efter ranking 

Sista anmälningsdag
Söndag 10 februari 2019. Efteranmälan från 11 februari fram till en timme före första start.För mer information kommer successivt att publiceras under Tävlings-PM

Bessemerrullen bansträckning


Nedan information om Bessemerrullen - långloppet på rullskidor i Högbo.

Bansträckning i "zoomningsbar" version. Bansträckning

Länk till Tävlings pm

Banskiss, översikt

Banprofil. Total stigning ca 210 m.